Show simple item record

dc.contributor.authorCantallops Ramón, Jaume
dc.contributor.authorPonseti Verdaguer, Francesc Xavier
dc.contributor.authorPalou Sampol, Pere
dc.contributor.authorBorràs Rotger, Pere Antoni
dc.contributor.authorVidal Conti, Josep
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationp. 185-186spa
dc.identifier.issn0212-3169spa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11162/98684
dc.descriptionResumen tomado de la publicaciónspa
dc.description.abstractL’article analitza com s’hauria d’enfocar la matèria d’educació física a l’etapa de secundaria perquè hi tingui cabuda a l’escola inclusiva. A continuació, es fa referència a la importància de plantejar l’assignatura de forma integral, per ensenyar continguts transversals. Per finalitzar, es proposa un exemple de sessió d’aprenentatge cooperatiu i un altre de sensibilització.spa
dc.format.mediumDigitalspa
dc.format.mediumRevistaspa
dc.language.isospaspa
dc.relation.ispartofEducació i cultura : revista mallorquina de pedagogia. 2010, n. 21 ; p. 173-185spa
dc.rightsCuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es)spa
dc.subjecteducación físicaspa
dc.subjectaprendizajespa
dc.subjecttrabajo en equipospa
dc.subjectintegración escolarspa
dc.subjectmateria de enseñanzaspa
dc.subjectdeportespa
dc.titleReflexiones acerca de la materia de educación física en la escuela inclusiva : la etapa de la ESOspa
dc.typeArtículo de revistaspa
dc.audienceProfesoradospa
dc.bbddAnalíticasspa
dc.description.paisESPspa
dc.educationLevelEducación Secundariaspa
dc.title.journalEducació i cultura : revista mallorquina de pedagogiaspa


Files in this item

    Show simple item record