Show simple item record

dc.contributor.authorFigueiredo Maciel, Niely
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationp. 161-172spa
dc.identifier.issn0212-3169spa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11162/98683
dc.descriptionResumen tomado de la publicaciónspa
dc.description.abstractAquest article descriu una proposta metodològica interdisciplinària per a estudiants universitaris de nivell intermedi en l’àrea de Ciències de la Salut (Infermeria, Odontologia i Medicina) de la Universidade do Estado do Amazonas. Aquesta proposta, basada en una epistemologia socioconstructivista i interactivista, dóna suport a una investigació etnogràfica i empírica centrada en els gèneres textuals en què els alumnes estan interessats, com ara: articles de revistes científiques, textos cientificotècnics, opuscles, prospectes mèdics, informació d’articles de periòdic, etc. En aquests tipus de documents s’introdueixen estratègies de lectura en llengua anglesa per assolir objectius específics, emfasitzant en el coneixement previ, el coneixement de fons de la llengua i en la interacció lector-text-escriptor. D’aquesta manera s’aconsegueix la contextualització dels textos esmentats i s’arriba a un ensenyament i aprenentatge satisfactorisspa
dc.format.mediumDigitalspa
dc.format.mediumRevistaspa
dc.language.isoporspa
dc.relation.ispartofEducació i cultura : revista mallorquina de pedagogia. 2010, n. 21 ; p. 161-172spa
dc.rightsCuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es)spa
dc.subjectenseñanza superiorspa
dc.subjectfuentes de informaciónspa
dc.subjectlengua inglesaspa
dc.subjectestudios universitariosspa
dc.subjectmedicinaspa
dc.subjectodontologíaspa
dc.subjectenfermerospa
dc.subject.otherUniversidade do Estado do Amazonas (Brasil)spa
dc.titleGêneros textuais: uma proposta de aplicação metodológica interdisciplinar nos cursos de inglês para fins específicosspa
dc.typeArtículo de revistaspa
dc.audienceAlumnadospa
dc.audienceProfesoradospa
dc.bbddAnalíticasspa
dc.description.paisESPspa
dc.educationLevelEducación Superiorspa
dc.title.journalEducació i cultura : revista mallorquina de pedagogiaspa


Files in this item

    Show simple item record