Show simple item record

dc.contributor.authorAmer Fernández, Joan Alfred
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1889-805Xspa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11162/96881
dc.identifier.urihttp://ibdigital.uib.cat/greenstone/collect/anuariEducacio/index/assoc/Anuari_e/ducacio_/2012p106.dir/Anuari_educacio_2012p106.pdf
dc.description.abstractEls programes de qualificació professional inicial (PQPI) tenen com a objectiu la prevenció de l’abandonament educatiu primerenc mitjançant una qualificació laboral que els alumnes podran acreditar en el mercat de treball. També, a través d’un mòdul voluntari, constitueixen una via alternativa per a l’obtenció del títol d’ESO. En contextos turístics com el de les Illes Balears, amb una incidència significativa de l’abandonament primerenc, aquests programes tenen una rellevància especial. En el present capítol, es duen a terme 30 entrevistes semiestructurades a alumnes, professors-tutors, pares i orientadors d’instituts de zones turístiques de totes les Illes Balears. Aquest treball de camp es duu a terme amb dos objectius: el primer objectiu és conèixer el funcionament dels PQPI a partir de les valoracions dels actors implicats i el segon objectiu és analitzar els discursos sobre l’educació del professorat-tutor del PQPI, discursos que es mouen principalment entre els models de l’educació com a tutela i l’educació com a relació mestre-aprenent.spa
dc.description.abstractLos programas de cualificación profesional inicial (PCPI) buscan la prevención del abandono educativo temprano a través de garantizar una cualificación laboral que los alumnos podrán acreditar en el mercado de trabajo. También, mediante su módulo voluntario, constituyen una vía alternativa para la obtención del título de ESO. En contextos turísticos como el de las Illes Balears, con una incidencia significativa del abandono educativo temprano, estos programas tienen especial relevancia. En el presente artículo, se llevan a cabo 30 entrevistas semiestructuradas a alumnos, profesores-tutores, padres y orientadores de institutos de zonas turísticas de todas las Illes Balears. Este trabajo de campo se lleva a cabo con dos objetivos: el primer objetivo es conocer el funcionamiento de los PCPI a partir de las valoraciones de los actores implicados y el segundo objetivo es analizar los discursos sobre la educación del profesorado-tutor del PCPI, los cuales que se hallan principalmente entre los modelos de la educación como tutela y la educación como relación maestro-aprendiz.spa
dc.format.mediumDigitalspa
dc.format.mediumRevistaspa
dc.language.isocatspa
dc.relation.ispartofAnuari de l'educació de les Illes Balears. 2012 ; p. 106-117spa
dc.rightsCuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es)spa
dc.subjectgarantía socialspa
dc.subjectcualificación profesionalspa
dc.subjectadaptación socialspa
dc.subjectfracaso escolarspa
dc.subjectabandono de estudiosspa
dc.subject.otherBaleares (Comunidad Autónoma)spa
dc.titleEls programes de qualificació professional inicial de les Illes Balears. Bases per a un diagnòsticspa
dc.typeArtículo de revistaspa
dc.audienceAlumnadospa
dc.bbddAnalíticasspa
dc.description.paisESPspa
dc.educationLevelEducación Secundariaspa
dc.educationLevelFormación Profesionalspa
dc.title.journalAnuari de l'educació de les Illes Balearsspa


Files in this item

    Show simple item record